Στο Επίκεντρο της Ίριδας

Οι μουσικοί της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης