Ξεκίνησε στο Δήμο Θερμαϊκού το πιλοτικό πρόγραμμα
της πρωτοβουλίας 3η e-λικία

Ο Δήμος Θερμαϊκού υποστηρίζει τους δημότες άνω των 60 με σκοπό την εκμάθηση της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Δείτε παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες

A5_Flyer_THERMAIKOY-3