Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας Face to Phase – Me, Myself & Nobody του Marco Castelli.

[ΕΛΛΗΝΙΚΑ] Η Art Core έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας Face to Phase – Me, Myself & Nobody του Marco Castelli. Το έργο θέτει υπό αμφισβήτηση την ταυτότητα και την εσωτερική πραγματικότητα του δημιουργού, μεταμορφώνοντας τη φύση του σε μια εφιαλτική/ονειρική κατάσταση συνεχούς και διαχρονικής μεταμόρφωσης. Η εξερεύνηση του ίδιου του εαυτού αποκαλύπτει την αρχέγονη αστάθεια της ατομικής ύπαρξης: τα πρόσωπα ηθοποιών και ηθοποιών γίνονται ο καθρέφτης μιας ψυχικής κατάστασης, στην οποία το σώμα και το μυαλό προβάλλουν τον βαθύ ψυχισμό σε έναν υγροποιημένο κόσμο, συγχωνεύοντας αυτό που υπήρξε με αυτό που δεν θα υπάρξει ποτέ, και αυτό που δεν υπήρξε ποτέ με αυτό που υπήρξε πάντα, υποσυνείδητα.
[ENGLISH] Art Core is pleased to invite you to the opening of Face to Phase – Me, Myself & Nobody, a photographic exhibition by Marco Castelli.The project is questioning identity and the author’s inner reality, transforming its nature in a nightmarish/dreamish state of continuous and timeless metamorphosis. The exploration of the own self reveals the primordial instability of the individual being: actors and actresses’ faces become the mirror of a mental condition, in which body and mind project the deep psyche into a liquefied world, merging what has been with what’ll never be, and what never was with what has always, subconsciously been.
• • • • •
FACE TO PHASE – ME, MYSELF & NOBODY
Who am I? What will I be? Why am I here? Where am I going? / In the language of an actor, to know is synonymous with to feel. / What is important to me is not the truth outside myself, but the truth within myself. / The person you are is a thousand times more interesting than the best actor you could ever hope to be. / Never allow yourself externally to portray anything that you have not inwardly experienced and which is not even interesting to you. / Put life into the imagined circumstances and actions until you have completely satisfied your sense of truth and until you have awakened a sense of faith in the reality of your own sensations. / The main factor in any form of creativeness is the life of a human spirit, that of the actor and his part, their joint feelings and subconscious creation. / Every person who is really an artist desires to create inside of himself another, deeper, more interesting life than the one that actually surrounds him. / When we are on stage, we are in the here and now. / Fear your admirers! Learn in time to hear, understand, and love the cruel truth about yourselves! [Konstantin Sergeevič Stanislavskij]
/////////////////////////////////////////////////
Face to Phase – Me, Myself & Nobody [by Marco Castelli]
03.11.2022 – 17.11.2022
@ Art Core / Μακεδονικής Αμύνης 5, Θεσσαλονίκη
Opening > 03.11.2022 H19:30