Παρακολουθείστε την Δευτέρα 20/02/2023 την 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς

Ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Καλαμαριάς στο Youtube.

Κάντε Subscribe – Εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι “Ορισμός υπενθύμισης”

ώστε να λάβετε μια υπενθύμιση λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση.

Ώρα έναρξης: Δευτέρα 20/02/2023 στις 19:00

ΕΔΩ

Δείτε παρακάτω τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018), και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, στην 05η τακτική (δια ζώσης), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, που θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ. 1, σύμφωνα με το ΦΕΚ 703/Β’/10.02.2023 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 8506/2023 ΚΥΑ και το Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/09.07.2022) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Ι. Δαρδαμανέλης Δήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 62088/08-12-2022 αίτησης για χορήγηση ειδικής άδειας στάθμευσης παρά του κρασπέδου για επιβατικό όχημα επί της οδού Αιγαίου αριθμός 92.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Ν. Παντελίδου Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 3ο: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την αποδοχή ή μη μέτρων ανάσχεσης της παραβατικότητας των οδηγών  επί του πεζόδρομου Γ. Γεννηματά 11 και Α. Τρίτση.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Ν. Παντελίδου Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την αποδοχή αιτήματος για τοποθέτηση ελαστικών εύκαμπτων οριοθετών επί οδοστρώματος, λόγω μη δυνατότητας πρόσβασης των οχημάτων που μεταφέρουν παιδί με αναπηρικό αμαξίδιο στην οικία του.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Ν. Παντελίδου Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το  υπ’ αριθ.  31/05-01-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των Δύο Φύλων.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε. – κ. Ι. Δαρδαμανέλης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το  υπ’ αριθ.  3/05-01-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Δημοτικού Ιατρείου της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των Δύο Φύλων του Δήμου Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε. – κ. Ι. Δαρδαμανέλης

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το  υπ’ αριθ. 09/05-01-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των Δύο Φύλων του Δήμου Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε. – κ. Ι. Δαρδαμανέλης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την  τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ( Κ.Α.Π.Η ) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.  233/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από έγκριση της υπ’αριθμ.411/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε. – κ. Ι. Δαρδαμανέλης Δήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο Χ.Κ.46/16-02-2022, μισθωμάτων του καταστήματος Κ54-Κ55-Κ58 που βρίσκεται στην Αγορά του Φοίνικα του Δήμου Καλαμαριάς, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 12/07/2022 έως 31/12/2022, λόγω απόδοσης μισθίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Οικονομικών – Διοίκησης – Προγραμματισμού & Εξυπηρέτησης Πολιτών – κ. Ευαγ. Τσακμακίδης

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους 387/2015 και 550/2017, που αφορά σε κλήσεις ΚΟΚ έτους 2008 και 2007 αντίστοιχα λόγω θανάτου του οφειλέτη  – Υπόθεση ΚΑΤΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Οικονομικών – Διοίκησης – Προγραμματισμού & Εξυπηρέτησης Πολιτών – κ. Ευαγ. Τσακμακίδης

ΘΕΜΑ 11ο:  Επιβολή προστίμου στην εταιρία BASEMENT MON. I.K.E. – «STAGE CLUB» για την τοποθέτηση δύο (02) διαφημιστικών μπάνερ σε στύλους ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Οικονομικών – Διοίκησης – Προγραμματισμού & Εξυπηρέτησης Πολιτών – κ. Ευαγ. Τσακμακίδης

ΘΕΜΑ 12ο: Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Β. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. – «DERTI» για την τοποθέτηση ενός (01) διαφημιστικού μπάνερ σε στύλο κοινής ωφέλειας στον Δήμο Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Οικονομικών – Διοίκησης – Προγραμματισμού & Εξυπηρέτησης Πολιτών – κ. Ευαγ. Τσακμακίδης

ΘΕΜΑ 13ο: Επιβολή προστίμου στην εταιρεία NOTORIUS ENTERTAINMENT E.E. – «ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ» για την τοποθέτηση έξι (06) διαφημιστικών μπάνερ σε στύλους κοινής ωφέλειας στον Δήμο Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Οικονομικών – Διοίκησης – Προγραμματισμού & Εξυπηρέτησης Πολιτών – κ. Ευαγ. Τσακμακίδης

ΘΕΜΑ 14: Δωρεάν παραχώρηση σύγχρησης του δημοτικού ακινήτου Κ-53 στην Αγορά Φοίνικα προς α) το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΣΜΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ – Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» β) την μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ- ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» γ) το σύλλογο Κουριωτών με την επωνυμία «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Οικονομικών – Διοίκησης – Προγραμματισμού & Εξυπηρέτησης Πολιτών – κ. Ευαγ. Τσακμακίδης

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους οδικούς άξονες του Δήμου Καλαμαριάς» (αριθ. μελ. 68/2017). Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους οδικούς άξονες του Δήμου Καλαμαριάς» (αριθ. μελ. 68/2017).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ν. Παντελίδου

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς» (αριθ. μελ. 26/2016). Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς» (αριθ. μελ. 26/2016).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ν. Παντελίδου

ΘΕΜΑ 17: Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου στα Α και Β κτίρια, 23ου Δημοτικού και του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου», (αρ. μελέτης 68/2018). Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου στα Α και Β κτίρια, 23ου Δημοτικού και του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου», (αρ. μελέτης 68/2018).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ν. Παντελίδου

ΘΕΜΑ 18ο:Παράταση στην συνολική προθεσμίας εκτέλεσης  του  έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες για προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017, εκτός του άρθρου 6 και για μετατροπή της δομής τριών εξ αυτών. “(Αρ. μελέτης 19/2020)               

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ν. Παντελίδου

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 5ου Aανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς» (αριθ. μελ.  26/2016).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ν. Παντελίδου

ΘΕΜΑ 20ο: Παράταση του Σταδίου IΙ της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο:  «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Καλαμαριάς».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ν. Παντελίδου

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ: 1) 12ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ,  2) 3ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ, 3) 22ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ & 4) 13ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ), ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» (Αριθ.Μελέτης 46/2020).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ν. Παντελίδου

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης στον Δήμο Καλαμαριάς

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και  Δημοσίας Υγείας – κ. Ευλαμ. Ντόντη – Μπανιώρα

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση συνεργασίας της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο Φύλων, με το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ και το SKYWALKER για τη συνδιοργάνωση δράσης με τίτλο «JobDay Καλαμαριά».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και  Δημοσίας Υγείας – κ. Ευλαμ. Ντόντη – Μπανιώρα

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του από 02-02-2023 πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης, που αφορά εγγραφές νηπίων από εκπρόθεσμες αιτήσεις, εγγραφή βρέφους από τον πίνακα κατάταξης επιλαχόντων, εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ και με τροφεία και διαγραφή νηπίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και  Δημοσίας Υγείας – κ. Ευλαμ. Ντόντη – Μπανιώρα

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του  Συνδρόμου Down και παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και  Δημοσίας Υγείας – κ. Ευλαμ. Ντόντη – Μπανιώρα

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της  γυναίκας και παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και  Δημοσίας Υγείας – κ. Ευλαμ. Ντόντη – Μπανιώρα

ΘΕΜΑ 27ο: Καθορισμός θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών έτους 2023

Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Ι. Δαρδαμανέλης

ΘΕΜΑ 28ο:Παραχώρηση του πεζοδρόμου Καλαμαριάς στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ προκειμένου να στηθεί STAND για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο που μαίνεται  στην Ουκρανία, αλλά και για τους καταστροφικούς σεισμούς σε Συρία και Τουρκία.

Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Ι. Δαρδαμανέλης

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς “Σταύρος Κουγιουμτζής” στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Καλαμαριάς «ΜΑΡΑΘΩΝ» για εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων  – κ. Β. Νικολέττου – Σκάρλιου.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 291.465,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων και κατανομή του (Α΄ δόση).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – κ. Α. Γιαννακός

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρότασης της Δ/νσης Πρασίνου υποβολής φακέλων περί έκδοσης άδειας κοπής είκοσι (20) δένδρων.

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας Περιβάλλοντος – κ. Στ. Ματσαρίδης

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 1Θ/2022  απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης                 Φορολογικών Διαφορών για έγκριση-αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – κ. Μ Τσιραμπίδου

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 4Θ/2022  απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης                 Φορολογικών Διαφορών για έγκριση-αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς

Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – κ. Μ Τσιραμπίδου

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. που αφορά τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 της ΚΕΔΚΑ.

Εισηγητής: Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. – κ. Σ. Μιχαλάτος

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. που αφορά την έκθεση τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων έτους 2023 της ΚΕΔΚΑ.

Εισηγητής: Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. – κ. Σ. Μιχαλάτος

ΘΕΜΑ 36ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς – ΚΕΔΚΑ

Εισηγητής: Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. – κ. Σ. Μιχαλάτος

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 9191/14.02.2023 εγγράφου μας που αναφέρεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σας γνωστοποιούμε ότι ως τακτικά  θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται συμπληρωματικά και το κάτωθι:

ΘΕΜΑ 37οΑναστολή – διακοπή της μελέτης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του πρώην στρατοπέδου Κόδρα.

Εισηγητής: Επικεφαλής του συνδυασμού «Συνεργασία για την Καλαμαριά» και Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Θ. Μπακογλίδης

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς “Σταύρος Κουγιουμτζής” κος Γιάννης Μαγκριώτης για την πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων  – κ. Β. Νικολέττου – Σκάρλιου.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – κ. Ι. Πενόπουλος

ΘΕΜΑ 40ο: Καθορισμός ειδικοτήτων και  προκήρυξη πρόσληψης Καθηγητών Φυσικής  Αγωγής  στα προγράμματα Άθληση για   Όλους της ΓΓΑ για το 2022- 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – κ. Ι. Πενόπουλος

ΘΕΜΑ 41ο: Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του υποέργου 1 με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΑ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 27/2021)» της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ν. Παντελίδου

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την ρύθμισης της κυκλοφορίας

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 14/2023 απόφασή της, εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης (α) της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης-ασφάλισης και ρύθμισης της κυκλοφορίας και (β) της Τεχνικής Έκθεσης για τα τμήματα των οδών όπως παρουσιάζονται στα συνημμένα σχέδια,

Τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε τμήματα οδών του Δήμου, στο πλαίσιο του έργου: «Εργασίες Οδοποιίας για τα έτη 2022-2023», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Δείτε το σχετικό έγγραφο

1423-ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΆ-ΜΈΤΡΑ

Μοιράσου:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Απάντηση

Δείτε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Τα νέα της Καλαμαριάς

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Μαρτίου στα ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς τον τρέχοντα μήνα Μάρτιο 2024. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου Αναλαμβάνουμε άμεσα την έκδοση

Περισσότερα
Screenshot 2024 02 24 07 00 08 052 Com.android.chrome~2
Τα νέα της Καλαμαριάς

Συνεργεία του δήμου Καλαμαριάς αφαίρεσαν διαφημιστικά banner, αποδίδοντας τον δημόσιο χώρο στους πολίτες

Η προάσπιση του δημόσιου χώρου και της αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας της Καλαμαριάς, για τη νέα δημοτική αρχή δεν εξαντλείται σε εξαγγελίες, ούτε σε μεμονωμένες

Περισσότερα
Screenshot 2024 02 23 22 37 12 036 Com.facebook.katana~2
Ελλάδα - Ειδήσεις

Διαδικασία έκδοσης – ανάρτησης – εξόφλησης μηνιαίων εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών και βεβαίωσης οφειλών στο ΚΕΑΟ

Στο πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών, προκειμένου έγκαιρα να επιλέγουν τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών (εξόφληση/ρύθμιση)

Περισσότερα
Fb Img 1708418998930
Τα νέα της Θεσσαλονίκης

Εξιχνιάστηκε διακεκριμένη περίπτωση κλοπής από οικία ηλικιωμένης

 Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες (4) άτομα Η μεθοδική και ενδελεχής έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως, οδήγησε στην εξιχνίαση διακεκριμένης περίπτωσης

Περισσότερα