Παρακολουθείστε Ζωντανά την 5η τακτική και 1η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς

Ζωντανή μετάδοση Δημοτικού Συμβουλίου

Ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Καλαμαριάς στο Youtube

Κάντε Subscribe – Εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι “Ορισμός υπενθύμισης”

ώστε να λάβετε μια υπενθύμιση λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση.

Ώρα έναρξης: Δευτέρα 19/02/2024 στις 20:00 & 23:00

Δείτε παρακάτω τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 και τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 2α του Ν. 5056/2023, στην 1η ειδική συνεδρίαση (δια ζώσης), του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ. 1, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου του προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων έτους 2024 του Δήμου Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε. – κ. Χ. Αράπογλου Δήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2024 του Δήμου Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε. – κ. Χ. Αράπογλου Δήμαρχος Καλαμαριάς

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 και τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 2α του Ν. 5056/2023, στην 5η τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης), του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ. 1, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Καλαμαριάς για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΠΠΑΖΑΘ.

Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Χ. Αράπογλου.

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση εκπροσώπων-μελών του Δήμου Καλαμαριάς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλαμαριάς» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» Κωδ. Προσκ. 098 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΟΠΣ 5034918

Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Χ. Αράπογλου

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά (α) της τεχνικής έκθεσης και (β) της εφαρμογής της κυκλοφοριακής ρύθμισης (μόνιμο μέτρο ρύθμισης της κυκλοφορίας), της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην οδό Κλεοπάτρας.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε. – κ. Χ. Αράπογλου Δήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την εξέταση πρότασης διαμόρφωσης των παραχωρούμενων σε κοινή χρήση ακινήτων που αποδόθηκαν στον Δήμο Καλαμαριάς, επί της οδού Φλέμινγκ 11-13 & Καυκάσου 28.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε. – κ. Χ. Αράπογλου Δήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην οδό Αργοναυτών στο πλαίσιο του έργου: «Αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στο Δήμο Καλαμαριάς». Έγκριση μελετών.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε. – κ. Χ. Αράπογλου Δήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού δ’ τριμήνου 2023

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε. – κ. Χ. Αράπογλου Δήμαρχος Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού – κ. Ζ. Κώστας

ΘΕΜΑ 8ο: Μετατροπή απλού τάφου σε προσωποπαγή

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού – κ. Ζ. Κώστας

ΘΕΜΑ 9ο: Παράταση τμηματικής προθεσμίας σταδίου ΙΙΙ της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Καλαμαριάς».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης – κ. Ε. Καλπίδου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας για την εκτέλεση του Υποέργου 5 «Δαπάνες Αρχαιολογίας» στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αναπλάσεις Πράσινων Διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς», που εντάσσονται στο έργο «Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις στον Δήμο Καλαμαριάς», ενταγμένο στον Άξονα «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» της Δράσης 16873 «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου», στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», του Προγράμματος «Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης – κ. Ε. Καλπίδου

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας – κ. Ο. Αντωνούδη – Ιωαννίδου

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Δημάρχων στο “Δίκτυο Δήμων για την Ένταξη”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας – κ. Ο. Αντωνούδη – Ιωαννίδου

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.495/23.09.2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον πολιτικό εκπρόσωπο και τον συντονιστή του Προγράμματος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας – κ. Ο. Αντωνούδη – Ιωαννίδου

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του από 12/02/2024 πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης, που αφορά στις εγγραφές νηπίων από εκπρόθεσμες αιτήσεις με οικονομική συνεισφορά» και επιλογή επιλαχόντων από τους πίνακες κατάταξης των βρεφών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Εθελοντισμού και Ισότητας Φύλων κ. Θ. Κιφωνίδου

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διοργάνωσης εικαστικών εκδηλώσεων στην Αίθουσα Τέχνης Remezzo.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – κ. Α. Γιαννακός

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς «Ν. Βότσης» στην Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής για την υλοποίηση των ατομικών σχολικών πρωταθλημάτων σκακιού Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – κ. Α. Γιαννακός

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς «Σταύρος Κουγιουμτζής» στην ερασιτεχνική θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς «Αγ. Πορφύριος ο Μίμος» για την πραγματοποίηση της κωμικής θεατρικής παράστασης «Τα ραδίκια ανάποδα».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – κ. Α. Γιαννακός

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς «Σταύρος Κουγιουμτζής» στον Αθλητικό και Μορφωτικό Σύλλογο ΜΑΡΑΘΩΝ Καλαμαριάς για την πραγματοποίηση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Συλλόγου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – κ. Α. Γιαννακός

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς «Σταύρος Κουγιουμτζής» στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Οργάνωση Καλαμαριάς) για την πραγματοποίηση πολιτικής – πολιτιστικής εκδήλωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – κ. Α. Γιαννακός

ΘΕΜΑ 20: Αίτηση της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “Ν. Ερμείδης – Σ. Ερμείδης Ο.Ε.” με αίτημα να συμφωνήσει ο Δήμος Καλαμαριάς να υπεισέλθει στη θέση της (ως μισθώτρια στα μισθωτήρια των εμπορικών καταστημάτων Κ59-Κ60 και Κ61-Κ67) η υπό σύσταση Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία “Hairmides IKE”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού – κ. Ζ. Κώστας

ΘΕΜΑ 21ο:  Ανάθεση διεκπεραίωσης συγκεκριμένων διαδικασιών και ενεργειών σε ορκωτούς λογιστές για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού (Ι.Α.Π.Ε.) και από τη λυθείσα κοινωφελή επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.Κ.Α)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού – κ. Ζ. Κώστας

ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς, για το έτος 2024»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Μ. Τσιραμπίδου

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση για τη διενέργεια δημοπρασίας εκποίησης αποβλήτων λιπαντικών και ελαίων του Δήμου Καλαμαριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Μ. Τσιραμπίδου

ΘΕΜΑ 24ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 43/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 44/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε. – κ. Χ. Αράπογλου Δήμαρχος Καλαμαριάς.

Μοιράσου:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Απάντηση

Δείτε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Τα νέα της Καλαμαριάς

Παρακολουθείστε Ζωντανά την 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς

Ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Καλαμαριάς στο Youtube Κάντε Subscribe – Εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι “Ορισμός υπενθύμισης” ώστε

Περισσότερα
Ελλάδα - Ειδήσεις

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα, Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, άρχισε η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία οι

Περισσότερα
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της εργασίας για την Παροχή υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO) στον Δήμο Καλαμαριάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς σας ανακοινώνει ότι το Τμήμα Πληροφορικής  του Δήμου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας για την Παροχή

Περισσότερα
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της εργασίας στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Απόφραξη, καθαρισμός, έλεγχος και αποκατάσταση στα δίκτυα ομβρίων του οδικού δικτύου Καλαμαριάς και στις υποδομές αποχέτευσης ομβρίων – ακαθάρτων των Δημοτικών κτιρίων για το έτος 2024»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς σας ανακοινώνει ότι ο Δήμος, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Απόφραξη, καθαρισμός, έλεγχος

Περισσότερα
Τα νέα της Καλαμαριάς

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Απριλίου στα ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς τον τρέχοντα μήνα Απρίλιο 2024. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου Αναλαμβάνουμε άμεσα την έκδοση

Περισσότερα