Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους έως 29 ετών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 2.700€
Το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ 5073549.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.940 ανέργους έως 29ετών, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, πτυχιούχους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων, και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό.
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων)
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1.       Τρεις (3) συνεδρίες συμβουλευτικής
2.       120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
3.       420 ώρες πρακτικής άσκησης, σε επιχειρήσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
4.       Εξετάσεις πιστοποίησης
Ενώ το Κέντρο διά βίου μάθησης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» – I.DE.A. ΕΠΕ K.Δ.B.M., ως μέλος της αναδόχου ένωσης εταιρειών, πρόκειται το προσεχές χρονικό διάστημα να υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο του παραπάνω έργου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι αιτούντες θα πρέπει:

 1. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 2. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ και να έχουν συντάξει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους
 3. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 4. να είναι πτυχιούχοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δηλ. να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης)
 5. να είναι έως και 29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29οκαι να διανύουν το 30ο έτος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην πράξη (δηλαδή κατά την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο

· Α.Φ.Μ.
· Α.Μ.Κ.Α.
· Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψηφίου (ΑΜΑ)

 1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ), με κύριο δικαιούχο τον Αιτών/ ούσα
 2. Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης (έκδοση από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 3. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr ,  κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, η οποία θα απευθύνεται στον ΙΝΣΕΤΕ και θα δηλώνεται ότι:
 • δεν έχω την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  · τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ενώ για τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται
 2. και η προσκόμιση αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι σε εξέλιξη.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος https://digitaltraining04.insete.gr/p/m/el–GR   ή στο IDEA ΕΠΕ Κ.Δ.Β.Μ. στα τηλ. 2310546816, 2310532820, e  mailinsete@ideatraining.gr  , υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Ματζάρη Βενετία.

Μοιράσου:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Απάντηση

Δείτε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Τα νέα της Καλαμαριάς

Παρακολουθείστε Ζωντανά την 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς

Ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Καλαμαριάς στο Youtube Κάντε Subscribe – Εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι “Ορισμός υπενθύμισης” ώστε

Περισσότερα
Ελλάδα - Ειδήσεις

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα, Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, άρχισε η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία οι

Περισσότερα
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της εργασίας για την Παροχή υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO) στον Δήμο Καλαμαριάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς σας ανακοινώνει ότι το Τμήμα Πληροφορικής  του Δήμου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας για την Παροχή

Περισσότερα
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της εργασίας στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Απόφραξη, καθαρισμός, έλεγχος και αποκατάσταση στα δίκτυα ομβρίων του οδικού δικτύου Καλαμαριάς και στις υποδομές αποχέτευσης ομβρίων – ακαθάρτων των Δημοτικών κτιρίων για το έτος 2024»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς σας ανακοινώνει ότι ο Δήμος, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Απόφραξη, καθαρισμός, έλεγχος

Περισσότερα
Τα νέα της Καλαμαριάς

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Απριλίου στα ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς τον τρέχοντα μήνα Απρίλιο 2024. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου Αναλαμβάνουμε άμεσα την έκδοση

Περισσότερα