Report Abuse

13346357_285394378464993_1453924102259710854_o 13346357_285394378464993_1453924102259710854_o

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Αποστολή ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαχειρίζεται ένα κοινό αγαθό, το νερό. Υδροδοτεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες, επιχειρήσεις και βιομηχανίες στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, διαχειρίζεται το αποχετευτικό σύστημα της πόλης, με βιολογικούς καθαρισμούς, αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, βάζοντας το δικό της αποτύπωμα σε ένα κοινό αγαθό υπό προστασία, το περιβάλλον.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θέτει ως προτεραιότητά της το συνδυασμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την κοινωνική ευθύνη, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ταυτόχρονα, ως διαχειριστής και πάροχος ενός κοινού αγαθού όπως είναι το νερό, φροντίζει αυτό να είναι προσβάσιμο στις ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) ομάδες πολιτών, ώστε να μην επέρχεται αδυναμία κάλυψης των βασικών τους αναγκών.

Στρατηγική ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Στρατηγική που χαράσσει η Εταιρεία επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών μέσω του επενδυτικού της προγράμματος, με τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, την επέκταση των τεχνολογικών υποδομών με τη χρήση εξελιγμένων πακέτων λογισμικού και την ανάπτυξη εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών. Οι κύριοι στόχοι της Εταιρείας για να εκπληρώσει την αποστολή της, περιγράφονται ως εξής:

 • Εξασφάλιση της αδιάλειπτης και ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, με παροχή άριστης ποιότητας νερού, σύμφωνα με τους κανόνες και απαιτήσεις που προσδιορίζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
 • Αύξηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο ρύπανσης όσο και της προστασίας των υδάτινων πόρων, προσαρμόζοντας και μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
 • Συνδυασμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την κοινωνική ευθύνη.
 • Αναβάθμιση των υποδομών, για την βελτίωση της παραγωγικής/φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων συστημάτων, που θα οδηγήσει στη μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας, και ειδικότερα του ενεργειακού.
 • Επέκταση της γεωγραφικής ζώνης δραστηριότητας στην ύδρευση και αποχέτευση.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την συνεισφορά της επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο, όπως και της γνώσης των κύριων θεμάτων της επιχείρησης και του έργου που συντελεί.
Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η ΕΥΑΘ λειτουργεί και το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης στην 26ης Οκτωβρίου 19.
Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΥΘ Α.Ε.) και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΑΘ Α.Ε.). Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί από τις 7.00 μέχρι τις 23.00.

Κεντρικά
Τσιμισκή 91, 54622
Εξυπηρέτηση Πελατών
Αγγελάκη 6, 54636
26ης Οκτωβρίου 26, 54627
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 966600
για βλάβες καλέστε 11124
Φαξ. 2310 969400
Καθημερινά
07:30 ― 14:00

ΔΙΚΤΥΟ

Το δίκτυο περιλαμβάνει:

 • Τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) μήκους 16 χλμ. και την επέκτασή του προς τον Δήμο Θέρμης με κεντρικό συλλεκτήρα μήκους 11 χλμ.
 • Κεντρικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων – ομβρίων
 • Πρωτεύοντες – δευτερεύοντες αγωγούς ακαθάρτων
 • Υπερχειλίσεις και θυροφράγματα για την ομαλή λειτουργία του δικτύου κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων καθώς και βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) για την αποτροπή εισόδου θαλασσίου ύδατος στο δίκτυο και τη μεταφορά του στην ΕΕΛΘ.

Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων και παντορροϊκών: περίπου 1.800 χλμ. εκ των οποίων ποσοστό περίπου 35% είναι παντορροϊκό.

Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων: περίπου 315 χλμ.

Υπερχειλίσεις αγωγών: 140 τεμάχια

Αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής: 25.000 τεμάχια

Αριθμός φρεατίων επίσκεψης: 42.000 τεμάχια

Αριθμός ιδιωτικών διακλαδώσεων: 60.000 τεμάχια

Διατομές ΚΑΑ 2.000 – 2.400mm και επέκτασης ΚΑΑ από 600 – 1.600mm

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 1.100.000 άτομα

Αποχετευμένη έκταση: 9.000 εκτάρια (ha)

Η μεταφερόμενη ποσότητα ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) που βρίσκεται στον ποταμό Εχέδωρο (Γαλλικό) είναι κατά μέσο όρο σε ξηρή περίοδο 155-160.000 m3/ημέρα περίπου.

Η μεταφερόμενη ποσότητα ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην ΑΙΝΕΙΑ ανέρχεται σήμερα σε περίπου 8.000 m3/ημέρα με προοπτική μέχρι τα 15.000 m3/ ημέρα και δε διαθέτει καμία υπερχείλιση.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε/ενημερωθείτε για θέματα εξυπηρέτησης πελατών  παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε να ελέγξετε εάν ο λόγος που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εμπίπτει σε κάποιες από τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ προτού υποβάλλετε τη φόρμα επικοινωνίας.

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε βλάβη παρακαλώ συμπληρώστε τη Φόρμα Δήλωσης Βλαβών.

Για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Εάν είστε συνεργάτης / τρίτος φορέας της ΕΥΑΘ, παρακαλώ συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας Συνεργατών και Τρίτων Φορέων.

Χάρτης

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλέφωνο
Ταχυδρομικός Κώδικας
546 22
Social Info

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 0 Αξιολογήσεις

Login to Write Your Review

Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις.

Κατηγορίες

Περιοχή